top of page

Yeşil Bülten

Sizler için derlediğimiz haftalık yeşil gündem

12-18 Aralık 2022
 

Amid World Cup criticisms, is it time for sport to be greener?

Bu sene Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası organizasyonu akıllarda birçok soru işareti oluşturarak daha sürdürülebilir bir spor organizasyonu mümkün mü sorusunu gündeme taşıdı. Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden birisi olan Katar, bu sene gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın karbon-nötr bir şekilde organize edileceğinin sözünü vermiş ve buna yönelik birkaç vaat dile getirmiştir. Güneş enerjili stadyum havalandırma, karbon denkleştirme ve yük konteynırlarını inşaat malzemesi olarak kullanmak bunlardan birkaçıdır. Fıfa tarafından yapılan 'Greenhouse gas accounting report' a göre; bu sene gerçekleştirilen organizasyonun toplamda 3,631,034 karbona karşılık gelen CO2 salınımı meydana getirmiştir. Seyahat bu emisyon salınımının %52'sini (1,878,106) oluşturmaktadır. Buna ilaveten konaklama 728,403 ve altyapı inşaatı ve operasyonlar 893,337'ye karşılık gelmektedir. Fıfa yapmış olduğu açıklamalara göre 2040 yılına kadar karbon-nötr bir organizasyona geçiş yapılacağını ifade etti. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9.) ve İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

Los Angeles Bans New Oil Wells, Plans to Close Existing Ones

 

LA Şehir Konseyi anonim bir şekilde yapılan oylamada bölgede yeni petrol kuyularının açılmasını yasaklarken, var olanların da kapatılmasına yönelik ortak bir karara vardılar. Aynı zamanda 2035 yılına kadar yüzde yüz karbonsuz bir enerjiye geçiş için taahhüt verdi. LA ABD'de Kaliforniya Merkez Vadisi'nde bulunan Kern County'den sonra en çok petrol kuyusu açan yerlerden birisidir. Konseyin almış olduğu karara göre 20 yıl içerisinde var olan petrol kuyularının kapatılarak buralarda istihdam edilen bireylerin adil bir dönüşümü sağlanacağı belirtildi.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Erişilebilir ve Temiz Enerji(7.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

CHP’li yerel yönetimler, Bodrum’da iklim krizi için buluştu

Yerel yönetimler iklim krizini değerlendirmek üzere “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Dördüncü Belediyeler Buluşması” adı altında bir araya geldi. Bodrum’da düzenlenen etkinlikte iklim değişikliği ve enerji verimliliğinin yanı sıra doğal afetlere karşı dayanıklılık, ulusal ve yerel düzeyde afet riskine karşı alınması gereken önlemler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre yapılacak olan çalışmalar ele alındı. İklim eylem planlarının konuşulduğu etkinliğe CHP’li Muğla, Bodrum, Milas, Karşıyaka, Kadıköy, Şişli, Eskişehir-Tepebaşı, Adana-Seyhan, Bursa-Nilüfer belediyeler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim için attıkları adımlardan şöyle bahsetti: “Küresel Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlama sürecine girdik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefi için belirlediği misyon çağrılarından 2030 yılına kadar desteklenmek üzere İklim Adaptasyon Misyonu seçildik.” Yedi belediyenin bir araya gelerek oluşturduğu “İklim Koordinasyon Kurulu” buluşmasında ise “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” konuşuldu. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Erişilebilir ve Temiz Enerji (7.) ve Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (11.) ile ilgilidir.

Kaynak

Türkiye İMSAD enerji krizi ve emtia milliyetçiliğine dikkat çekti

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen yılın son “Gündem Buluşmaları”nda konuşan Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, Avrupa’nın Yeşil Mutabakat’a rağmen fosil yakıtlara yöneldiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye dahil bazı ülkelerin iç piyasalarını korumak için emtia (altın, gümüş gibi madenler; petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları; tarım ürünleri vb.) ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna gittiğini, artan emtia milliyetçiliğine dikkat çekerek, 2023 yılında bu konunun daha çok gündeme geleceğinden bahsetti. Türkiye OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin ise “Enerji verimliliğini artırmak için yalıtım seferberliğinin başlatılması, ısı pompaları gibi enerji verimliliğini artıracak ürünlere önem verilmesi, ısınmanın tamamen elektrik enerjisi ile olması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması gibi çözümlere odaklanılıyor. Bu adımlar için Türk inşaat malzemesi sanayisinin ürettiği malzemelere ihtiyaç olacak, burada önemli bir potansiyel bulunuyor” yorumunu yaptı. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Erişilebilir ve Temiz Enerji (7.) ile ilgilidir.

Kaynak

 
5-11 Aralık 2022
 

Marine life hit by ‘perfect storm’ as red list reveals species close to extinction

 

  Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) düzenli aralıklarla yayımladığı Red List raporuna göre, dugongs (deniz yosunu ile beslenen bir deniz memelisi), abalone shellfish (bir deniz kabuklusu) ve pillar coral (dikey mercanlar) yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalar. IUCN'nin Red List raporunda bilim insanları tarafından değerlendirilen 150,388 türün 42,108'i ve 17,903 deniz memelisi ve bitkisinin 1,550'den fazlası sonsuza kadar yok olma tehlikesi altındalar. Yasa dışı ve sürdürülemez balıkçılık, fosil yakıt keşfi, iklim krizi ve hastalıkların belirtilen türlerin yok olma tehlikesi altında olmasının en büyük nedenlerinden birkaçı olarak gösteriliyor. Aynı zamanda 7 Aralık'ta başlayıp 19 Aralık'ta sona erecek olan Biyoçeşitlilik Konferansı Kanada'nın Montreal bölgesinde devam ediyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sudaki Yaşam (14.) ve Karasal Yaşam (15.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 

France Bans Some Shorter Domestic Flights to Curb Emissions

 

Fransa 2030 yılına kadar mevcut CO2 emisyonlarını %40 oranında azaltma vaatini yerine getirebilmek için bir yeni önlem daha aldı. Ülke içerisinde gerçekleştirilen uçak seferleri ile ilgili alınan karara göre, 2.5 saat ve altında olan bölgeler arasına uçak ile gidilmesi yasaklandı. Yolcuların 2.5 saat ve altında olan yerlere tren ağlarını kullanarak gitmesi için bazı uçak seferleri artık gerçekleştirilemeyecek. Alınan yeni karar öncelikli olarak Paris Orly - Bordeaux, Paris Orly - Lyon , Paris Orly - Nantes bölgelerini kapsayacak. Tren kullanmak yerine uçak ile yapılan ülke içerisindeki seyahatlar bir trenin salmış olduğu C02'nin 6 katından daha fazlasını atmosfere bırakıyor. Bu yasa ile ilk defa bir ülke çevresel sebeplerden dolayı uçuşları yasaklamayı bir kanun haline getirerek yasallaştırıyor.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (11.) ve İklim Eylemi (13.)  ile ilgilidir.

 

Kaynak

21-27 Kasım 2022
 

Green Friday: The eco-friendly alternative to Black Friday

 

Her sene 25 Kasım günü başlayan ‘Black Friday’ dönemine alternatif olarak ‘Green Friday’ dönemi hem tüketicinin hem de üreticinin gündeminde yer almaya başladı. ‘Black Friday’ döneminde yapılan fütursuzca alışverişe alternatif olarak sürdürülebilir alışveriş seçeneklerini ‘Green Friday’ hareketi gündeme getirdi. Geri dönüştürülebilir, ileri dönüştürülebilir ve daha birçok çevreye duyarlı yolları gündeme getiren ‘Green Friday’ hareketi hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından son dönemlerde ön plana çıkıyor. Aynı zamanda kullan-at kültürüne bir karşıt olarak başlayan hareketin temel mottosu ‘gereksiz şeyleri satın alma konusunda iki defa düşünün’ olarak yer alıyor. Temel olan şey ise daha az satın almak ve daha iyi satın almaktır.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Sorumlu Tüketim ve Üretim (12.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

COP15 | 2022 Montreal Biodiversity Conference

 

1994’ten bu yana her sene düzenlenen ve 2000’lere gelindiğinde her 2 senede bir yapılması kararlaştırılan ‘COP15 Biyoçeşitlilik Konferansı’ bu sene Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenecek. 2020 yılında Çin’in Kunming kentinde yapılması planlanan COP14 Biyoçeşitlilik Konferansı pandemi nedeniyle birkaç defa ertelenmesinin ardından iki part olarak hem sanal hem de yüz yüze (Kanada’nın Montreal bölgesine alındı) gerçekleştirildi. Neredeyse küresel olarak bir milyon türün yok olma tehlikesi altında olduğu günümüz dünyasında COP15 Biyoçeşitlilik Konferansı 196 ülkeden temsilcilerin 7-19 Aralık tarihleri arasında bir araya gelmesi ile gerçekleştirilecek. Konferans Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında gerçekleştirdiği Rio Zirvesi (Dünya Zirvesi olarak da anılıyor) nde imzalamış olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi üzerine sürdürülüyor. 

 

   > Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Hedefler İçin Ortaklıklar  (17.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 

14-20 Kasım 2022
 

COP27 Reaches Breakthrough Agreement on New “Loss and Damage” Fund for Vulnerable Countries

2 hafta önce Mısır’ın Sharm el-Sheikh kentinde başlayan COP27 zirvesi 18 Kasım’da gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi. Dünya etrafında 45 binden fazla insanın katılım sağladığı konferansta hem geçmişte verilen sözler tekrarlandı hem de birçok alanda yeni adımlar atıldı ve atılma sözleri verildi. Bu senenin konferansında gelişmekte olan ülkeler için oluşturulacak ‘kayıp ve zarar’ (lose and damage) fonu dikkat çekti. Buna ek olarak Mart 2023’ün sonundan önce buluşması beklenen ulusaşırı komite/topluluk (transnational committee) kuruldu. Ayrıca gıda güvenliği, savunmasız toplumlar, adil dönüşüm gibi birçok başlık ele alındı. Tüm bunların yanında uygulamalar önerisinin de yer aldığı ve atılması gereken adımları içeren rapor UNFFC tarafından Sharm el-Sheikh İmplementation Plan ismiyle yayınlandı.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Hedefler için Ortaklıklar (17.) ile ilgilidir.

 

Kaynak 

Cop27 agrees historic ‘loss and damage’ fund for climate impact in developing countries 

 

18 Kasım Pazar günü sona eren COP27 zirvesi ile gözler alınan kararlara çevrildi. ‘Kayıp ve zarar’ fonunun ön plana çıktığı zirvede birçok önemli adım atıldı ve kararlar anıldı. Geçen sene Glasgow’da gerçekleştirilen COP26 zirvesinde üzerinde sıkça durulan ve Paris Antlaşması’nın temel hedeflerinden birisi olan 1.5C’lik hedefin global ölçekte gerçekleşmekten çok uzak bir durumda olduğuna değinildi. Glasgow’da alınan kararların uygulamada yerine getirilmesi noktasında yetersizlikler bulunması bu sene alınan kararların nasıl bir şekilde uygulanacağı noktasında akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. UN genel sekreteri Antonio Guterres’e göre alınan fon kararı adalete doğru önemli bir adım olarak değerlendirdi.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Hedefler için Ortaklıklar (17.) ile ilgilidir.


Kaynak

7-13 Kasım 2022
 

Cop27 first week roundup: powerful dispatches, muted protest, little cash

 

Conference of Parties (COP) 27.’si bu sene Mısır’ın Sharm El-Sheikh bölgesinde 6-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. UN genel sekreteri António Guterres açılış konuşmasında ‘İnsanlığın ayağımızın gaz pedalı üzerinde cehenneme giden yolda olduğumuzu’ ifade etti. Bu seneki zirveye 110’dan fazla dünya lideri ve 196 ülkeden toplamda 45 bin insan katılım sağlıyor. Genç İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg bu sene gerçekleştirilen Cop zirvesine katılmamaya karar verdi. ‘Kayıp ve hasar’ ve ‘iklim finansı’ konuşmaların merkezinde yer aldığı zirve 18 Kasım’da sona erecek.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

COP27: Protesters stage downsized climate change rally amid curbs on rights in Egypt

 

6 Kasım tarihinde Mısır’ın Sharm El-Sheikh bölgesinde başlayan Cop27 zirvesinde iklim aktivistleri çeşitli etkenlerden dolayı her yıl düzenlemiş oldukları yürüyüşlerini gerçekleştirmediler. Mısır’da bulunan birkaç iklim aktivisti devletin protesto alanı olarak tanımladığı yerde “Gezegenimizi Kurtar’ yazılı pankart açtılar. Şili’den gelen kampanyacı Emiliana’ya göre ‘Eğer bu kapalı toplantıların büyük salonlarında onların (iklim aktivistlerinin) sesleri duyulmazsa, onların sesleri bir yerde duyulmalıdır“.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak 

 
31 Ekim-6 Kasım 2022
 

Climate activists glue themselves to frames of two Goya paintings in Madrid

 

Son dönemde Avrupa ülkelerinde iklim aktivistlerinin sanat eserleri üzerinden yaptıkları eylemlerine bir yenisi de geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Madrid şehrinde Prado müzesinde yaptıkları protesto eklendi. Extinction Rebellion grubundan iki aktivist ellerini Francisco Goya’nın La maja desnuda (the naked maja) ve La maja vestida (the clothed maja) eserlerine tutkalladılar. Aynı zamanda aktivistler iki tablo arasına Paris Sözleşmesi’ne de atıfta bulunarak “+1,5°C” yazdılar. Yaptıkları eylemden sonra tutuklanan aktivistler mevcut protestoların siyasi ve diğer üst mecralar tarafından dikkat çekilene ve somut adım atılana kadar devam edeceklerini ifade ettiler.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

Kaynak

COP27: Climate anxiety is rising - it might be a good thing

 

Dünya genelinde bireyler arasında (özellikle gençler arasında) iklim anksiyetesi yükseliyor. Peki iklim anksiyetesinin yükselmesi gezegen için iyi bir haber mi? İngiltere’de bulunan Bath üniversitesinde çevre psikolojisi alanında çalışmalarını sürdüren profesör Lorraine Whitmarsh’ın yaptığı Climate anxiety: What predicts it and how is it related to climate action? isimli çalışmasının bulgularına göre iklim endişeleri ile etkili eyleme geçme arasında bir bağlantı olduğu ortaya kondu. Save the Chıldren’ın İngiliz çocuklar ile yaptığı bir başka çalışmanın bulgularına göre ise İngiliz çocukların %70’nin dünya hakkında endişeli oldukları sonucuna ulaştılar. Haberin ayrıntıları içerisinde ayrıca iklim anksiyetesi ile başa çıkmanın yolu olarak çeşitli öneriler de sunuluyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 
24-30 Ekim 2022
 

SDG 2022 Report

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nin 2022 raporu geçtiğimiz aylar içerisinde yayınlandı. SDG Report 2022'ye göre Türkiye 163 ülke arasında 71. sırada yer alıyor. Bölgesel ortalamanın 77,2 olduğu raporda Türkiye'nin ortalaması 70,4 olarak açıklandı. Raporun değerlendirilmesinde mevcut hedeflerin ülke içerisindeki durumu ve uygulanabilirliği ile ilgili fotoğrafını çekmek için 4 ana renk (Kırmızı-Turuncu-Sarı-Yeşil) kullanıldı. Kırmızı renk büyük mücadelelerin, turuncu renk önemli mücadelelerin, sarı renk mücadelelerin gerekli olduğu ve yeşil renk ise SDG'nin başarılı bir şekilde uygulandığı anlamına gelmektedir. Türkiye örnekleminde 17 hedeften 9'unda büyük mücadeleler gerekiyor. Büyük mücadelelerin gerekli olduğu alanlardan birisi 13. hedef olan "Climate Action" bulunuyor. 

 

  • Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nin kendisi  ile ilgilidir.

 

Kaynak 

Earth Overshoot Day Report

 

Gelecek yılın kaynaklarından çoktan tüketmeye başladık. Geçtiğimiz aylarda Global Footprint Network tarafından "Earth Overshoot Day" isimli her yıl düzenli olarak hazırlanan rapor yayınlandı. 28 Temmuz itibariyle yıl içerisindeki mevcut kaynaklarımızın sonuna geldik ve gelecek senenin kaynaklarında ödünç almaya başladık. Gezegenin biyokapasitesi ile insanlığın talebinin bölünmesi ve buradan çıkan sonucu da 365 ile çarpılması ile dünya limit aşım günü hesaplaması gerçekleştiriliyor. Dünya Limit Aşım Günü 2021'de 30 Temmuz, 2020'de 22 Ağustos, 2019'da 29 Temmuz, 2018'de 28 Temmuz, 2017'de 1 Ağustos ve 2016'da ise 6 Ağustos olarak hesaplanmıştır. Eğer tüm ülkeler mevcut kaynaklarını Türkiye gibi tüketseydi 22 Haziran'da elimizdeki kaynakları tüketmiş olacaktık. Mevcut tüketim eğilimimiz ile 1.75 dünyaya ihtiyacımız bulunuyor ama bizim yalnızca 1 dünyamız var.

 

Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sorumlu Üretim ve Tüketim (12.)  ile ilgilidir.

 

Kaynak

17-23  Ekim 2022
 

Nigeria floods: 'Overwhelming' disaster leaves more than 600 people dead

Son 10 yıl içerisinde Batı Afrika'nın görmüş olduğu en kötü sel olayında Nijerya'da 600'den fazla kişi yaşamını yitirirken 1.3 milyon kişi yerlerinden oldu ve 200 binden fazla ev de yıkıldı. Nijerya'daki yetkililerin açıklamasına göre bölgede mevsimsel yağışların üzerinde beklenmedik bir şekilde gerçekleşen şiddetli yağışlar 36 bölge arasından 27'sini yoğun bir şekilde etkiledi. Mevcut sel olayları ile yüzleşen Nijerya'nın bir diğer önemli meselesi ise açlık sorunudur. The World Food Programme ve UN's Food and Agriculture Organisation göre Nijerya şiddetli seviyede açlık ile yüzleşen altı ülke arasında yer alıyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Temiz Su ve Sanitasyon (6.) ile İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 

Just Stop Oil protest stops traffic in north London

Just Stop Oil kampanyası İngiltere'nin yeni fosil yakıtlara yatırım ve üretim yapılmasını durdurmak için sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. Londra'nın Islington bölgesinin Upper Street mevkinde Just Stop Oil'in gerçekleştirmiş olduğu eylemde 17 iklim aktivisti tutuklandı. 2 hafta önce protestoların başladığı günden bu yana polis 554 kişiyi tutukladı. Son eylemde aktivistler Upper Street'te yolu kapatarak kendilerini yolun ortasına yapıştırarak eylemlerini sürdürdüler.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

9-16 Ekim 2022

Climate Protesters Throw Soup Over van Gogh’s ‘Sunflowers’

 

İngiltere'nin Londra kentinde bulunan dünyaca ünlü National Gallery'de geçtiğimiz günlerde 'Just Stop Oil' isimli bir grubun dünya genelinde yapmakta olduğu eylemlerden birisi gerçekleşti. Just Stop Oil'den iki aktivist van Gogh'un 'Sunflowers' isimli eserinin üstüne domates çorbası tenekelerini fırlattı ve ellerini tutkallayarak duvarının üstüne yapıştırdılar. Eylemi gerçekleştiren aktivistler bir tabloyu korumak için mi yoksa gezegenimizi ve insanları korumak için mi daha endişeliyiz diye açıklamada bulundular.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 

Egypt silenced climate experts’ voices before hosting Cop27, HRW says

 

Human Rights Watch'ın Çevre Direktörü Richard Pearshouse'a göre sivil toplumun baskısı ve çabası olmadan acil iklim eylemi alınamayacağını ifade etti. Bu yıl Mısır'da düzenlenecek COP 27 zirvesine sayılı günler kala tartışmalar da büyüyor. HRW'den Pearshouse'a göre gerek Mısır'da ve gerekse de COP'un düzenlendiği diğer ülkelerde ve gelecek sene düzenleneceği yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu hassas konular (iklim krizi ve türevi konular) üzerine çalışma yürüten akademisyenlerin, sivil toplumun, aktivistlerin vs. birçok grubun ya sessize alındığı ya da farklı yollardan görmezden gelinmesine yönelik çaba sarf ettiklerini belirtti.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

2-9 Ekim 2022
 

Just Stop Oil activists arrested after glueing themselves to road in Whitehall

 

Geçtiğimiz pazar gününden bu yana Just Stop Oil hareketinin savunucularından son olarak 25 kişinin de tutuklanması ile toplamda tutuklanan kişi sayısı 100'den fazla sayıya ulaşmıştır. Herkes için temiz ve ulaşılabilir bir enerji için kamusal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan protestolarda iklim savunucuları kararlı olduklarını ifade ettiler.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

Climate Change Made Summer Hotter and Drier Worldwide, Study Finds

 

Geçtiğimiz yaz mevsiminde sıcak hava dalgalarından dolayı Fransa'da 11,000, Almanya'da ise 8,000 kişi yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Avrupa Birliği genelinde kontrol edilemeyen yangınlar son 15 yıldaki ortalamanın 2 katından daha fazla alanın yanmasına yol açtı. Eğer küresel ısınma 3.6 Fahrenheit dereceye ulaşırsa, mevcut kuraklıkların 15 katı büyüklüğünde olması öngörülüyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

26 Eylül- 1 Ekim 2022
 

Biggest Plastic Polluter named Sponsor for the United Nations Conference on Climate Change 

 

6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'da gerçekleştirilecek Taraflar Konferansı'ına (COP27) az bir zaman dilimi kalmışken ev sahibi ülke bir sponsorluk anlaşması duyurdu. Bu seneki COP toplantısında dünyanın en fazla tek kullanımlık plastik atık üreten içecek firmalarından olan Coca-Cola sponsorluğu üstlenecek. 'Break Free From Plastic' üzerine ülke bazlı yapılan çalışmalarda Coca-Cola en fazla tek kullanımlık plastik üreten içecek firmaları arasında yer alıyor. Yılda 120 milyar tek kullanımlık plastik şişe üreten Coca-Cola'nın üretmiş olduğu plastiklerin %99'u fosil yakıtlar aracılığıyla elde ediliyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sorumlu Tüketim ve Üretim (12.) ile ilgilidir.


Kaynak
 

To understand the scale of the climate emergency, look at hurricanes

 

Nasa'da görev alan iklim bilimcisi Peter Kalmus'a göre mevcut durumun aciliyetini ve bu acileyete yönelik uygulayıcı çözüm önerilerini harekete geçirmek için afetlere ve onların etkilerine bakmamız yetecektir. Seslerimizi daha gür ve sert bir şekilde çıkararak iklim acil durumu elde edilmesine yönelik aksiyonlar üretmemiz gerekiyor. Aynı zamanda gezegen fosil yakıtların yakılması ile her 5 yılda bir 0.1C'lik bir ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz yaz dönemi geri kalan hayatınızın en soğuk dönemi olabilir.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.


Kaynak

 
19-24 Eylül 2022
 
‘Polluters must pay’: UN chief calls for windfall tax on fossil fuel companies

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres 20 Eylül tarihinde BM ana merkezi olan New York’ta gelişmiş ülkelerin fosil yakıt şirketlerinin vergilendirilmesinin (windfall tax) tam zamanı olduğunu ifade etti. Fosil yakıtların vergilendirilmesi ile ortaya çıkacak fonlar; iklim krizinin sebep olduğu kayıp ve hasardan acı çeken ve artan gıda ve enerji fiyatları ile mücadele eden insanlara verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Guterres’in de ifade ettiği gibi ‘dünyamız büyük bir sorunun içerisinde’ yer alıyor. Bugünün en sıcak yazları belki de yarının en soğuk yazları olabilir.

Kaynak

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Erişilebilir ve Temiz Enerji (7.) ve Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.

Which Countries Export & Import Plastic Waste?

Çin’in 2019 yılında plastik atık ithalini yasaklamasının ardından Vietnam ve Malezya Asya’da büyük plastik atık ithali yapan ülkelerden birileri olmuştur. Çoğu plastik atık Japonya, Birleşik Devletler ve Fransa gibi ülkelerden gelmektedir. Sırasıyla Türkiye, Malezya ve Vietnam 2020 yılında en fazla plastik atık ithali yapan ülkelerdir. 

Kaynak

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sorumlu Tüketim ve Üretim (12.) ile ilgilidir.

5-11 Aralık 2022

İklim krizi: Yeterli yağış olmadı, Erciyes’teki kayak pistlerine suni kar yağdırılıyor

Erciyes‘te, kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle kayak pistleri için suni kar yağdırıldı. Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 160 karlama makinesiyle yapay kar üretiliyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, son yıllarda küresel ısıtma nedeniyle mevsimlerin birer ay kaydığını söyledi. Cıngı, Erciyes’te 2 bin 200 metrede kayak faaliyetlerine başlandığını, Avrupa’da ise bu rakımın 600-800’e kadar düştüğünü ifade etti. Saatte 8 bin 750 metreküp kar ürettiklerini belirten Cıngı, “Hacılar ve Tekir kapılarda iki su kaynağımız var. Tekir göletimiz ve Hacılar Kapı’daki suni göletimizden tesisatımızı besliyoruz” dedi ve su kaynaklarından aldıkları suları yüksek basınçla havaya püskürterek kar oluşturduklarını söyledi. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

Kaynak

 

Ülkeler iklim sahnesinde: Türkiye yine sınıfta kaldı

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) 19 Aralık’a kadar sürecek Taraflar Konferansı’nın (COP15) ikinci toplantısında, ülkelerin iklim krizine karşı mücadelede daha önce verdiği taahhütleri konuşacak. İklim kriziyle mücadelede ülkelere notlar verilecek. COP15 ülkelerin “2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi (GBF)” adı verilen ve “Paris Anlaşması” olarak anılan, yeni ve büyük kurallar üzerinde anlaşmaya varması hedefleniyor. İngiltere’de faaliyet gösteren ve iklim krizi üzerine yazdığı yazıları ve analizleri paylaşan Carbon Brief’in araştırmalarına dayanan veriler oldukça önem taşıyor. 30×30 başlığı altında bulunan, konferansta tartışılacak önemli konulardan biri olan ‘Kara ve Okyanus: 2030’a kadar yüzde 30’u korumak’ konusunda Türkiye’nin karşı çıkacağı söyleniyor. ‘İklim uyumu/hafifletme’ başlığı içerisinde yer alan ‘İklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yönelik hedef’ konusunda da Türkiye sınıfta kalıyor çünkü hükümetin böyle bir hedefi yok.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Hedefler İçin Ortaklıklar (17.) ile ilgilidir.

Kaynak

21-27 Kasım 2022

‘Tütün üretimi ve tüketimiyle 280 bin roketin çıkarabileceği kadar karbon salıyor’

AA‘dan Biriz Özbakır‘ın haberine göre, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, tütünün insan sağlığının yanı sıra çevreye de olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Elbek, tütünün tarladan tüketiciye ulaşana kadar tüm süreç içinde yılda 21 milyon ton fosil yakıt kullanıldığını ifade etti. Tütün üretimi ve tüketiminin dünyaya 280 bin roketin çıkarabileceği kadar karbondioksit saldığını söyleyen Elbek, bunun yıllık 84 megaton karbona karşılık geldiğini anlattı. Günde bir paket sigara kullanan biri eğer 50 yıl sigara içmeye devam etmişse üç kişinin 62 yıl boyunca yaşamını devam ettirmesine yetecek suyu kirlettiği ifade edildi. Elbek, tütün şirketlerinin doğayı kirlettikleri için vergilendirilmeleri, onlardan ek bir ücret talep edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Sağlık ve Kaliteli Yaşam (3.) ve Temiz Su ve Sanitasyon  (6.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 

Hüyük'te suyu boşalan gölete çilek üreticisinin ihtiyacı olan su güneş enerjisiyle aktarılıyor

AA’dan Abdülhamit Yaşar’ın haberine göre, Konya Hüyük'e bağlı Suludere Mahallesi’nde sonbahar döneminde kuruyan göletlere yenilenebilir enerji sistemi projesi yardıma koştu. Suludere Mahallesi’nde OR-KÖY projesinden istifade edilerek çilek üretimi yapan 45 ailenin sorunu güneş enerjisiyle çözüme kavuştu. Çilek üretiminde yaşanan en büyük sıkıntının sonbahar döneminde tarımsal sulama olduğunu söyleyen çiftçiler, "Bizim burada göletlerimizin hemen yanı başında su kuyularımız vardı. Muhtarlığımız ve sulama kooperatifimiz öncülüğünde bir proje geliştirdik. Kooperatifimizin 100 bin lira parası vardı. Projenin hayata geçmesi için 90 bin liralık destek aldık. Güneş panellerini kooperatifimiz temin etti, KOSKİ de pompa desteği verdi ve projemiz devreye girdi” diyerek yılın 12 ayında çilek üretimine devam edebileceklerini ifade ettiler.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Ulaşılabilir ve Temiz Enerji (7.) ile ilgilidir.

Kaynak

14-20 Kasım 2022

Türkiye, 2030 İklim Hedefini Açıkladı: Kömürden Çıkış Yok, Emisyon Artışına Devam

Türkiye, Mısır’da düzenlenen COP27 Küresel İklim Zirvesi’nde, 2030’a dair “Ulusal Katkı Beyanı”nı açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de, sera gazı emisyonları artmaya devam edecek, 2030’dan itibaren yüzde 41 oranındaki artıştan azaltım gerçekleştirilecek. 2030 yılında mevcut şartlarda gerçekleşecek olan artıştan 500 milyon tonluk bir azaltıma gidilecek. Emisyonlar zirve noktasına 2038’de çıkacak. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

Kaynak

 

Antalya'da sıcak hava dalgası 2050'ye kadar 13 güne çıkabilir

      

Antalya’da düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Diplomasisi Haftası etkinliğine katılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiçek, iklim değişikliğinin 1850’li yıllarda Sanayi Devrimi sonrası başladığını ifade ederek o zamandan bu yana sıcaklığın küresel anlamda 1,09 santigrat derece arttığını ifade ediyor. AA’dan Süleyman Elçin‘in haberine göre, bu artışlar kutup bölgelerinde ve Akdeniz çanağında daha çok artıyor. Kutup bölgelerinde buzulların erimesi nedeniyle sıcaklıklar artarken Akdeniz çanağında yüksek basıncın etkisi var. Türkiye ve özellikle Antalya sıcaklık artışından en fazla etkilenecek yerler arasında. Çiçek, Antalya'da sıcak hava dalgasının 2050'lere kadar 13 güne çıkacağını, o tarihten sonra da 40 günü bulacağını söylüyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

7 - 13 Kasım 2022

İklim değişikliği yüzünden Türkiye’yi gıda güvensizliği, su stresi, kronik hastalıklar bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü, COP27’de “Sağlık ve İklim Değişikliği Türkiye Profili” adlı raporunu sundu. Raporda, Türkiye’de sıcaklıkların yükseldiğini, yağış düzeni değişiklikleri kaydedilerek bunun sonucunda su stresi ve tarımsal üretimde azalma meydana geldiği belirtildi. Türkiye’nin iklim değişikliğinden kaynaklanan sağlık riskleri arasında su kaynaklı, vektör kaynaklı ve gıda kaynaklı hastalıklar; hava kirliliğinin neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve ısı stresi yer aldı. Rapora göre, Türkiye’de iklim değişikliği kaynaklı daha sık görülen aşırı hava olayları nedeniyle sel, orman yangınları, böcek salgınları, istilacı türler ve heyelan gibi risklerin ortaya çıkabileceği belirtildi. Kuraklık ve değişen yağış düzenlerinin orman üretkenliğini azaltacağı tahmin edilirken biyolojik çeşitliliğin azalacağı, 2080 yılında ağaç türlerinin dağılımında değişim olacağı öngörüler arasında. Raporda, iklim değişikliğinin Türkiye’de tarım sektörünü çölleşmeye, orman yangınlarına, aşırı hava olaylarına maruz bırakacağı ifade edildi.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sağlık ve Kaliteli Yaşam (3.) ile ilgilidir.

Kaynak

Gençlerin ortak beklentisi somut eylemler: 1,5 dereceyi geçersek COP’ar kıyamet

 44’üncü İstanbul Maratonu, dünyanın en önemli iklim zirvesi  olarak tarihe geçecek olan COP27’nin ilk gününde gerçekleşti. Maratona katılan genç iklim aktivistleri change.org/dunyatakimi adresinde başlatılan imza kampanyasını destekleyerek katılımcıları Türkiye’de iklim kriziyle mücadele ve COP27’ye dikkat çekmek için Dünya Takımı’na katılmaya davet etti. Maratonda “Dünya Takımı” adına yürüyen genç iklim aktivistleri pankartları ve sloganlarıyla, Dünya kostümü giyerek mesajlarını iletti. Genç aktivistler, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması gereklerini uygulamasını söyleyerek somut adımlar görmek istediklerini belirtti.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir

.
Kaynak

31 Ekim-6 Kasım 2022

COP27’ye doğru: Türkiye’den somut emisyon azaltım hedefi bekleniyor

 

Mısır’da 6-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı (COP27)’na, iklim kriziyle mücadele etmek amacıyla bu sene katılımın yüksek olacağı öngörülüyor. Geçen yıl düzenlenen iklim zirvesinde ülkelerin ulusal katkı beyanlarını güçlendirmeleri yönünde karar alınmasına rağmen sadece 24 ülkenin bu kararı somut bir şekilde uyguladığı söyleniyor. Türkiye’nin de kömürden çıkış ve 2050’lerde net sıfır hedefine ulaşma konusunda net bir tavır belirlemesi gerekiyor. Bu durum, Türkiye’ye 2030’a kadar mutlak azaltım hedefini,  2030’da karbondioksit emisyonlarını 2018 seviyesine göre yüzde 32 azaltabileceğini ve somut adımlarla hareket etmesi gerektiğini gösteriyor.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Ulaşılabilir ve Temiz Enerji (7.) ve İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

Kaynak

 

Muğla’da ‘Yaşam alanlarımızı savunuyoruz’ mitingi

Muğla'da ekoloji krizine karşı mücadeleyi büyütmek ve ekolojik yıkıma izin veren politikalara ‘dur' demek amacıyla miting düzenlendi. Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi'ne 48 kurumun da imzasıyla Muğlalılardan ve aktivistlerden büyük katılım oldu. Aktivistler, Muğla'nın yüzde 59'unun maden ruhsat alanı ilan edilmesinden dolayı ormanların ve ekosistemin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. İklim krizinin bütün dünyanın sorunu olduğunun kabul edilmesi; başta fosil yakıt kullananlar olmak üzere, iklim krizine katkıda bulunan tesislerin ve projelerin bir an önce sona erdirilmesi gibi taleplerini aktaran eylemciler, doğa için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

Kaynak

24-30 Ekim 2022

Türkiye’deki bankaların iklim karnesi: Ulaşılamıyor…

 İklim İçin 350.org “Türkiye’deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı” raporunu yayımladı.  Raporda Türkiye’nin en büyük 17 bankası iklim kriziyle ilgili 5 kriter altında incelendi. Bankaların yaklaşık yarısı “karbon nötr” olmak yönünde hedef belirlerken, diğer bankaların bir tarih belirleyip belirlemediğine ilişkin bilgiye ulaşılamıyor. Hedef belirlemiş bankaların ise uzun vadeye yaydıkları bu hedeflerini destekleyici planlamalarının bilgisi bulunmuyor.  Bankaların fosil yakıtlara finansal kaynak sağlamaktan vazgeçmesi, iklim krizine sebep olan ve  havayı, suyu, toprağı kirleten projelerin durmasını sağlaması gerekiyor.

Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Ulaşılabilir ve Temiz Enerji  (7.)  ile ilgilidir.

Kaynak

Atıklardan yaptığı kıyafetlerle iklim ve çevre konusunda farkındalık oluşturuyor

Tasarımcı Elif Kılıç, iklim krizine dikkat çekmek için atıklardan kıyafet tasarlıyor. Plastik şişe kapaklarını, çöp poşetlerini, atık kumaşları kullanarak 20’ye yakın kıyafet tasarlayan Kılıç, katıldığı etkinliklerde tasarımlarını sergiliyor. AA'ya konuşan Kılıç, moda endüstrisinin fosil kaynakları tükettiğini ve iklim krizine sebep olduğunu dile getiriyor. Farkındalık yaratmak amacıyla bu tasarımları yapmaya başladığını söyleyen Kılıç,  tüketim alışkanlıklarının değişeceğini söylüyor. 

Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden  Sorumlu Tüketim ve Üretim ve İklim Eylemi (13.)  ile ilgilidir.

 

Kaynak

 
17-23 Ekim 2022
 

Yaşam savunucuları toplanıyor: Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz!

Doğa savunucuları, bir buçuk yıldır devam eden Akbelen direnişi için pazar günü Milas'ta eylem yaptı. İkizköy’de açılmak istenen iki termik santrale karşı basın açıklaması okundu. Yapmak istedikleri yürüyüşe izin verilmeyen İkizköylüler, 'Kömürsüz Muğla İçin, Kahvaltıda Ne Alırdınız Zeytin Kömür', 'Orman Sermaye Değildir' yazılı dövizler açarak yer sofrası kurup eylem yaptı. Akbelen direnişi tam 465 gündür çadırlı nöbetle devam ediyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Ulaşılabilir ve Temiz Enerji (7.) ile İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak 

Üç Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin ‘İklim Acil Durumu İlan Edilsin’ Kampanyasına Destek Verdi

Genç iklim aktivistleri, iklim acil durumu ilan edilmesi talebiyle başlattıkları imza kampanyasına İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından desteği aldı. Üç büyük şehrin belediye başkanları, “Karbon 0, Dünya 1” pankartını imzaladı ve gençlerin iklim çağrısına yanıt verdi. Genç aktivistler, change.org’da başlattıkları kampanyada, aşırı hava olaylarına karşı Avrupa‘nın en kırılgan ülkesi olan ama dünyada atmosfere en çok karbon salan on dördüncü ülke pozisyonundaki Türkiye’nin “iklim acil durumu”nu ilan etmesini talep ediyor.

 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (11.) ile İklim Eylemi (13.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

Aliağalılar cüruf tesisine karşı ayakta: Kanser olmak istemiyoruz

Aliağa Çevre Platformu, Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi ve Cüruf Depolama ve Geri Kazanma Tesisi’ne karşı basın açıklaması yaptı. Aliağa Şehitkamil Mahallesi Akçekise bölgesinde kurulmak istenen cüruf tesisi için 5 Ekim’de Çed olumlu kararı verilmişti. Aliağalılar ve STK’lar, bu cüruf tesisinin Aliağa’da kurulmasını istemediklerini söyledi. 7 ilden gelecek endüstriyel atığın Aliağa’ya boşaltılmak istenmesiyle asbestli gemi Nae Sao Poulo’yu hatırlattığını ifade eden Aliağalılar, bölgenin kirletilmesine karşı çıktıklarını dile getirdi. Suları, zeytinlikleri, tarım ve yaşam alanlarını tehdit edecek olan tesis, Aliağa’da istenmiyor. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (11.) ve Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.

Kaynak

 

Gençler Olivelo’da Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü, suyun önemine dikkat çekmek amacıyla Olivelo Yaşayan Parkı’nda üç günlük bir kamp düzenledi. İZSU Genel Müdürlüğü ve İZDOĞA işbirliğinde gerçekleşen kampta, “Gençler Suyu Konuşuyor” temasında iklim krizi ve suyun önemine yönelik etkinlikler gerçekleşti. “Su Kalitesi, Su Kaynakları Yönetimi ve Suyun Korunması” ile “Sanitasyon, Hijyen ve Atık Suyun Geri Kazanımı” başlıklı paneller;  Biyolog Mehmet Göktuğ’un yönettiği “Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi” ile su krizi, biyoçeşitlilik ve orman yangınlarının kaynakları gibi konular ele alındı. 

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Temiz Su ve Sanitasyon (6.) ile ilgilidir.

Kaynak

2-9 Ekim 2022
 

20 yıl içinde su fakiri olabiliriz: Türkiye, su kaynaklarını nasıl sürdürülebilir şekilde kullanacak?

Devlet Su İşleri’nin son verilerine göre, Türkiye‘nin kullanılabilir su varlığı 112 milyar metreküp. Bunun 94 milyar metreküpü yüzey, 18 milyar metreküpü ise yeraltı sularından oluşuyor. Ülkemizin kullanılan su miktarı yılda 57 milyar metreküp; bunun 44 milyar metreküpü tarımda kullanılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin önümüzdeki 20-30 yıl içinde su fakirliğine girebilecek bir ülke olduğunu söylüyor. Suyun geri kazanımının çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, su havzalarının kirletilmemesi, sürdürülebilir tarımsal uygulamalara geçilmesi gerektiğini dile getiriyor. Çünkü bireysel su kullanımını ne kadar azaltsak da tarımsal sulamada çok daha fazla su kullanılıyor ve suyun yarısından fazlası israf ediliyor.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Temiz Su ve Sanitasyon (6.) ile ilgilidir.


Kaynak

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Pek Çok Türün Varlığını Tehdit Ediyor

 

İklim değişikliği nedeniyle ekosistemde birçok tür tehlike altında. Türkiye’de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde, 2020 yılında “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” hayata geçirildi. Nesli tehlikede olan türlerden biri: Harran Kertenkelesi. Şanlıurfa’da yapılan eylem planı çalıştayı arazide gözlem yaptı. Bu çalışma sonucunda 20 farklı kriter oluşturuldu. Kriterlere uygun olarak Harran kertenkelesi, bir kelebek türü olan Çokgözlü Hatay mavisi, Bozkır kartalı, Kedigillerden karakulak ve Hasbenli sığır kuyruğu bitkisi koruma altına alındı.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.


Kaynak

İklim Değişikliğine Dirençli Bitkiler

 

İklimler Güzeldir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla birlikte, Terra Madre Anadolu etkinliğine özel olarak hazırlanan ‘İklim Değişikliğine Dirençli Bitkiler’ yayımlandı. İklimler Güzeldir;  iklim krizi haberlerini, Anadolu’nun zengin yaşamını ve kültürüyle birleştirerek farklı paydaşlar ile birlikte yaratıcı projelerini gerçekleştiriyorlar. Yayımlanan bu bülteninin literatür çalışması Türkiye’den ve dünyadan iklim değişikliği haberlerine odaklanıyor. İklim Değişikliğine Dirençli Bitkiler bülteni iklim krizi kaynaklı mevsim normallerinin üzerinde geçirilen mevsimlere dikkat çekiyor. Dirençli bitkiler üzerine yapılan araştırmada en dirençli bitkilerin başında nar, lavanta, mercimek ve ayrık otu geliyor. İklim krizinde yaratılan olumsuz ve umutsuz havanın insanları çaresiz hissettirdiğine dikkat çeken oluşum, bu bülten ile değişen iklim koşullarında adaptasyonun önemini anlatıyor

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Karada Yaşam (15.) ile ilgilidir.

Kaynak

 

Salda Gölü’nde 'Salyalaşma' ve 'Kararma' Uyarısı

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla eşsiz bir güzellik olan Salda Gölü'nde kumullardaki kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dikkat çekiyor. Dr. Kesici Salda Gölü için, Meksika'daki Alchichica Gölü'ne benzer özellikleri taşıyan hassas ve ender alanlardan biri olduğunu söylüyor. Kesici, Salda Gölü toprağının yaşam için en uygun gezegen olduğu bildirilen Mars'ın toprağıyla benzerlik gösterdiğini de ifade ediyor. Göldeki kirliliğe araç-insan trafiğinin yarattığı kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi ve  göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemelerine çeşitli amaçlarla hala devam edilmesi neden oluyor. Kesici, Salda Gölü'ndeki endemik canlıların da tehlike altında olduğuna dikkat çekerek gölün 'doğal miras' ilan edilmesi gerektiğini söylüyor.

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sudaki Yaşam (14.) ile ilgilidir.

 

Kaynak

 
19-24 Eylül 2022
Z Kuşağından İklim Grevi Eylemleri:

Genç iklim aktivistleri, iklim krizine dikkat çekmek için 23 Eylül’de küresel iklim grevi için bir araya geldi. Tüm dünyada toplanan genç aktivistler, politikacıların sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin birçok ilinde toplanan aktivistler, STK’lar ve gönüllüler, ‘İklimi Değil Sistemi Değiştir’, ‘İklim İçin Gönüllü Ol’, ‘Boş Vaatler Değil Somut Adımlar’, ‘Havama, Suyuma, Toprağıma Dokunma’ sloganları atarak taleplerini dile getirdi.

Kaynak

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden (SDG) İklim Eylemi (13.)  ile ilgilidir.

Orman ve Milli Parklara Lüks Çadır Tesisleri İzni: 

Cuma günü Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Lüks Çadır Tesisleri’ yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelikle birlikte orman alanları ve milli parklarda lüks çadır tesisleri yapılmasının önü açıldı. Bakanlık lüks çadırı, ‘doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan, doğal çevre ile uyumlu, yapı içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı’ olarak tanımlıyor. Bu tesislerin özel mülkiyette yapılabilmesi için ilgili mevzuat uyarınca imar planlarının da onaylanması zorunlu kılındı. 28 Temmuz 2021’de orman yangınlarının başladığı günde  ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’ yayımlanmıştı. Yürürlüğe giren bu kanun ile kıyılar ve orman alanlarında yapılaşma izinleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine verilmişti. 1 sene sonra ormanların ve milli parkların geleceği turizm yatırımcılarına teslim edildi.

Kaynak

> Bu haber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) nden Sağlık ve Kaliteli Yaşam (3.)  ile ilgilidir.

bottom of page