top of page

Misyon

Gezegenin sorunlarını önceleştiren, merak eden, soran ve sorgulayan herkes için; eğlenceli, anlaşılabilir ve fark yaratmak odaklı çevre çalışmaları yürütmekteyiz. İklim krizi ile mücadelede gönüllüleri örgütlemek, konuyla ilgili bilgi ve becerilerini artırmak ve gönüllülerin kendi yerellerinde harekete geçmelerini sağlayarak etki yaratmayı amaçlıyoruz.

Vizyon

İklim krizine bireylerin örgütlenerek müdahale edebildiği, iklim krizinin insanlara ve tüm canlılara yönelik etkisini azaltmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmaktayız.

Değerler

  • Bilimsellik

Bilimsel yollarla elde edilen, bilim içerisindeki her bir bilgiyi kabule hazır olmak.​

  • Sürdürülebilirlik

Günümüz kaynakları kullanılırken gelecek nesillere aktarabilmek adına kaynaklara zarar vermeden kalkınmak.

  • Aktif yurttaşlık

Bireylerin içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirleme, bunlarla mücadele etme ve yaşam kalitesini artırma doğrultusunda katılımı. ​

  • Şeffaflık

Her türlü çalışma, olay, olgu, gelişme veya düzenleme hakkında herkesin tam bilgi sahibi olması du­rumudur.

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulama, güçlendirme ve teşvik etme.

  • İnsan ve Doğa Hakları

Hukuku insan ve doğa savunusunda etkin olarak kullanmak.​

White Structure
bottom of page